Wszystkie wyroki już skończone, A w łagrach obok wrót; Na krzyż deski pozbijane: W napis: "Poszliśmy na front"! Grzechy nasze nam wybaczą; Widać taki naród jest - Gdy ojczyźnie naszej grożą - Nam na wojnę trzeba iść. Tam rok - za trzy, jeśli Bóg chroni. Tak w obozie nam policzą. Teraz równi z bandytami - Teraz wszyscy na front idą! U naczelnika Bieriozkina: Och, i honor! i fason! I dusza na krzyż z troskami; Lecz i on poszedł na front. Lepiej było z tyłu "stuknąć" go. Tylko z nami nie bał się... Ale karę wyższą dostał bo... Sąd skazał go na śmierć! No a my - usprawiedliwieni - Nagrodzili nas i ich: Ten, kto żywy - tych medalami, A kto martwy - na grób Krzyż! Teraz drudzy - uwięzieni Przeczytają u swych wrót. Żeby pamięć nie zginęła - Napis: "Poszliśmy na front"!
© Artur Jackowski. Tłumaczenie, ?
© Artur Jackowski. Wykonanie, 2010