...
© Paweł Wójcik. Tłumaczenie, 2017
© Paweł Wójcik. Wykonanie, 2017