...
© Paweł Wójcik. Tłumaczenie, 2018
© Paweł Wójcik. Wykonanie, 2018