...
© Ryszard Borkowski. Tłumaczenie, ?
© Ryszard Borkowski. Wykonanie, 2012