...
© Mariusz Miklas. Tłumaczenie, 2014
© Mariusz Miklas. Wykonanie, 1985