...
© Mikołaj Kozak. Tłumaczenie, ?
© Antoni Gustowski. Wykonanie, 2014