...
© Bartosz Kalinowski. Tłumaczenie, 2009
© Bartosz Kalinowski. Wykonanie, 2009