...
© Bartosz Kalinowski. Tłumaczenie, 2013
© Bartosz Kalinowski. Wykonanie, 2013