Być może, że o nim nie usłyszy nikt, Nie uczczą go w chorałach. Rozwiązywał pochodne nawet gdy śnił, A resztę wyliczał im w całkach. A prawdopodobieństwa teoria, To rzecz podstępna jak wsza. On przeróżne przykrości ma teraz, A przykrości to nie jest żart.
© Henryk Rejmer. Tłumaczenie, 2016