...
© Dominik Księski. Tłumaczenie, 2016
© Dominik Księski. Wykonanie, 2020