...
© Dominik Księski. Tłumaczenie, 2020
© Dominik Księski. Wykonanie, 2021