Se clatină deasupra ta cetina plecată. Neliniștite păsări fac larmă pe poteci. Locuiești, undeva, într-o pădure fermecată, De unde nu este cu putință să pleci. Albe flori de mălin în vînt se usuc’, Flori de liliac se scutură-n ploaie. O să te fur de-aici și-o să te duc Într-un palat cu sunet de oboaie. Lumea ta mi-au ascuns-o, tainic, Vrăjitorii, de mii de ani, ferecată. De-ai crede că mai minunat nu e nímic Decît pădurea asta fermecată. Nu-s boabe de rouă pe frunze de nuc. Pe cerul cenușiu Luna nu apare. O să te fur de-aici și-o să te duc Intr-un castel cu balconul spre mare Cînd tu înspre mine veni-vei sfios În orișice ceas, din oricare zi, Pe brațe te voi duce atuncea, voios, Acolo, unde nimeni nu ne va găsi. O să te fur, dacă asta o să-ți placă. De ce-aș risipi atîta bunătate ? Hai, acceptă raiul dintr-o colibă săracă, Dacă palatul și castelul sînt ocupate.
© P.V.Krahmaliov. Traducerea, 2018