Dintre graniți Pămîntu-napoi l-am sucit și-a fost gestul acela, întîiul, dar pe dos comandantul atunci lra-nvîrtit, împingînd de Urali cu călcîiul. în sfîrșit, ne-au dat ordin de mers la atac să ne-ntoarcem furata țarină; n-om uita răsăritul de soare buimac, cit pe-aci-n Răsărit să apună. Globul, zău, nu în pași se măsoară, flori, și frunze zadarnic smulgînd, ci sub cizme-nvîrtit, să te doară împingînd, împingînd. Și de vîntul suflînd dinspre-acel Răsărit, turme-ntregi lîngă stînci au dus greul; fără' pîrghie axa terestră-am urnit loviturii schimbîndu-i traseul. Nu vă temeți apusul de-i ici sau colea, judecata de-apoi - ce poveste! Pur și simplu Pămîntu-îl întoarce cum vrea marșul nostru ce nu obosește. Ne tîrîm sărutând mușuroaie, tot cu ură pe ele-apăsînd; în țărînă genunchii se-ndoaie împingînd, împingînd. Aici nimeni nu află, oricît ar căta vreun oscior din cei cîți se predară. Pentru vii e folosul palpabil așa; de la cei ce-au căzut odinioară. Plumbul ăsta neghiob chiar în toți va lovi, de aproape, din spate, din față? Cineva-n cazemata de foc năvăli și pămîntul o clipă fu gheață. Urme clare sub pași se-adîncesc, de cei morți într-un plîns amintind; globu-n coate spre mine-l sucesc, învîrtind, învîrtind! Cineva s-a plecat, ridicîndu-se-n sus și un- glonte-a primit în suflare, merge-neet batalionul, spre-Apus, doar spre-Apus, ca-n acest Răsărit s-avem soare. Ne tîrîm în noroi... Un miros fără hal ne-nconjoară... Dar nu ne-nspâimîntă. Colo-n cer, roșu soare lucește normal, fiindcă pașii spre-Apus ni se-avîntă. Mîini, picioare, de-s zdravene-au ba, că la nuntă-atingînd buze moi, din țărînă cu dinții-om mușca, înspre noi, înspre noi!
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992