Pe maica-Volga la vale, pe rîul-doică în cale, se-ntretaie șlepurile, bărcile și luntrele, dar nicicum n-a istovit și deloc n-a obosit, că povara e ușoară, șlepuri, luntre sînt din țară. În jos, pe Volga la vale, de trec pragurile sale, privesc malurile-nalte blînd spre dreapta înclinate. Bate vîntu-n păpuriș și îl rupe-n curmeziș. Malu-n dreapta-i cărăruie, iar în stînga suie, suie. Știe Volga cînturi multe ca „Dubinușka" mai crunte, În ele apa-i lovită și de gloanțe răscolită. Că a curs pe Volga-mumă sînge-sîngerel tot spumă, răsucit și înghețat lîngă maluri, brun-roșcat. Mult timp, dulcea ei viitoare lacrimi a-nghițit, amare. Maluri șui, abrupte-n vale, maluri line și domoale, suspinat-au pîngărite de potcoave ascuțite. Dar acuma, valu-a lins multa rană din cuprins. Oh, cu voi ce s-a-ntîmplat maluri vechi de altădat'? Din zidirile uitate pe colinele-eetate parcă s-au trezit, în fine, toți voinicii din bîline. Cîtă frunză, cită iarbă, ridicatu-s-au din țarnă. Strîns ținîndu-și vîslele, se întrec corăbiile de la Caspica să tragă șlepurile-n unda largă; trag și înapoi nu cată și pe multe verste, iată, după maluri-metereze cele line-o să urmeze.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992