Așteptare cît vrei, cheful însă o mică postată. Toți ai mei mi-au urat: „Drum deschis, fără vreun neajuns". Și țări patru-au întins drumul lor neștiut drept în față, și hotare la fel și-au urcat barierele-n sus. Umbra pomilor goi s-a predat pe sub roțile-n goană și asfaltu-a sclipit ca tăișul de sabie nou. Muritorul țintar și-a zdrobit lingă nas, ființa vană sîngerînd pe parbriz ca-n Dali, într-un straniu tablou.         Și neclare gîndiri ce în tîmple zvîcneau anevoie, au țîșnit tumultuos - pas de-ncearcă acum să le-oprești. Și-n mașină-au bătut ca atunci cînd în jur doar război e. Vremi de sînge martir - am lăsat de-au intrat prin ferești. Și-n cabină urgent, din bandaj, ochi cu raza cețoasă întrebau: „încotro? Spre Apus? Nu te du, hai 'napoi..." Nu puteam să răspund: loveau gloanțele-ntruna-n carcasă. Și-auzit-am: „Culcat!" „Am scăpat!" și „Păzea!" „Bombardează în noi!"         Și șoseaua pieri - singur punct de reper pentru mine. Numai trunchiuri de brazi, căci explozii frunzișu-au tăiat. Și torentul inform, năvălind pînă sus în mașină. Într-o noapte și-o zi nici măcar cu-un micron avansat. Și-am dormit la volan. Amorțit de căscat dintr-o dată. Să mă ciup de urechi sau la ochi să mă frec îndîrjit? În mașină-am văzut răsărind un sergent din armată. „Ce scîrbavnic trofeu - zise el - stai aici liniștit." Și-am mîncat amîndoi chifteluțe, ridichi roșioare. Și din nou s-a mirat: „în război ce desfrîu culinar! Eu, din Minsk - a zis el - de opt zile n-am luat vreo gustare. Îți mulțam, și-acu mergi! De-oi putea - pe aici vin eu, iar..." Și-a luat-o spre Est însoțit de puțina lui ceată. Și din nou, prin blindaj, timpul pâcii-n cabină-a intrat. Acest timp se uita, stînd alături cu-o singură fată. Și ea spuse: „Ți-e greu? Stai puțin, îți iau locul îndat'..." E perfect. Totu-i clar. Cuplul nostru spre graniță merge. Trei'j' de ani ne despart de aceste văzute-ntîlniri. Gestul lamelor iar, în mișcare parbrizul îl șterge. Am privit tot ce-i semn, tot ce poartă în el prorociri. Gropi în drum de n-ar fi, a război n-ar aduce nimica. Doar pădurea-n lăstari, două săbii - mîneru-ncrustat, prin noroiul lipit trec ai groazei fiori, trece frica; ascuțișul - de pace - e în sus, nu în jos aplecat. Pe traseul de-aici, mie, cel de glonț neatinsul, mi-a părut că și eu am luptat și-am înfrînt. Și de-aceea șoseaua și-ascuțea ca o sabie-asfaltul și fărîme de zvastici atîrnau pe-acea sabie-n vînt.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992