În curte, tot mese se-njgheabă cu-alai și joci domino pînă nu-i prinzu-ntins. Ca noaptea-n decembrie-i ziua în mai, dar timpul se duce și totu-i decis. Iată lămpile vechi ard deja cu o flacără joasă, deși iar cască Moscova gura la prizonieri... Undeva simt soldații în inimi o schijă rămasă, undeva, corcetașiior alte capturi li se cer. Noi coloane pornesc. Și e nouă mătasea-n drapele, și pavajul din piață-i lucios, parcă dat cu lustrin. Dar spre vest, în lung șir merg și merg eșaloane fidele, și din spate de front, vești de doliu femeile țin. Nu, nu s-a băut din izvor de ajuns și nici cu folos verighete n-am luat; necazul mulțimii-n torent - tot a dus - necaz, în sfîrșit, pe aproape-ncheiat. De pe geamuri, pj-iviți, s-au scos crucile gri de hîrtie. Transperantele-s jos! Camuflajul lipsit e de sens. Undeva, se dă spirt ca-nainte de-o grea bătălie, el înlătură tot - morbul ciumei, și spaima, și frigul imens. De negreală și fum, iată iar curățate-s icoane. Nu doar gura - și sufletul spune acum rugăciuni. Undeva, Crucea Roșie - aduce cu ea eșaloane care vin și tot vin, deși nu-s așa mari prădăciuni. Au și înflorit pretutindeni grădini, călduțe-s pămîntul și apa mustind. Curînd, ca răsplată la luptă și chin, vor fi căpătîi, perini - iarba-ncolțind. Nu se văd în înalt transparente baloane c-ar sta. Și-așteptînd să vestească victoria - sirene-au tăcut. Totuși mici comandanți vor primi înc-un grad, înc-o stea, chiar de pot fi uciși pur și simplu-ntr-un singur minut. Iată-au prins capturate armonici burduful să-și sune, se-nnoiesc jurăminte fierbinți într-al dragostei glas. Insă totuși, spre vest, eșaloanele au misiune și părere-a fost doar că dușmanii deloc n-au rămas.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992