Ca semnalul ce cheamă - au sunat pe-ntunerie grei pași, vom pleca și mutește ne-om spune adio-n curînd. Pe cărări neumblate-au trecut ei - trăpașii, trăpași, nu se știe spre care final călăreții ducînd. Vremea azi e mai rea, fericirea o cauți s-o-mbuni. Noi zburăm alergînd după urma-i ce fuge-ndrăcit. Doar că uite-alergînd, pierzi prietenii buni, în galop nu observi că tovarășul tău s-a topit. Și-ncă mult timp vom crede incendiu un foc, simplu foc, și mult timp ne-o părea scîrțul cizmei nefast și viclean. De-a războiul și armele lui o să fie-al copiilor joc și mult timp ne-om scinda în „ai noști'" și „dușmani". Și cînd tot va ri mut, fără foc, fără-o lacrimă ochii, și cînd caii sub noi obosi-vor s-alerge așa, și cînd fetele noastre-or schimba lungi mantale cu rochii oh, de n-am pierde iar, n-am uita, n-am ierta...
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992