Cu-un sfert de veac mai vîrstnicii ca noi, au prevestit - aproape și departe. Sudoare, fum și sînge curs șuvoi, au mirosit, sorbit, văzut de toate.   Și în mărfare mers-au degerînd spre front, spre școli, în veghe ne-ntreruptă. Către popor călcat-au pe pămînt și tot așa, cu baioneta-n luptă. Dar vremea eșaloanelor s-a dus - stăm în rapid, rîzînd în gura mare. Noi n-am ieșit cu săbiile-n sus și nici nu ne-am jertfit din disperare. Și totuși ce-i tradiție, e viu, necuoerite-s vîrfuri, bastimente. De-aoeea-n toiul verii, de cînd știu, plecăm în studențești detașamente.   în ochi - nisip, pe haine și pe dinți - cu vîntu-n față, netrădînd cărarea, pe stîlpii-acelor munți de piatră sfinți, ne frîngem caracterul și spinarea. Ne-ncovoiem al naibii, așa vrea să bată vîntul. Dar tu știi mai bine: în schimb, nimica nu ne-o-ncovoia, și-n loc deschis, să-nfrîngă, n-are cine.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992