Timp ce lacătu-a smuls, a-ngropat, a-nvelit într-un pled din verzi muguri ai florii, dezlegată va fi limba lui de granit și trecutu-nghețat va vorbi în sfirșit despre lupte, campanii, victorii. Timpul n-a șters eroică fapta. E de-ajuns să dai stratul de sus sau să-i strîngi mai dihai beregata - și-ți va spune ce n-a fost de spus. Și cătușe, și lacăte-o sută, vor cădea și sudori vor iași din mormane de veacuri o sută, despre-asedii vor tot versui. De-ai s-auzi vechi cîntări, nu te mire, și privește cu ochi iertător, căci iubirea e veșnic iubire, chiar și-n cel mai abscons viitor. Și sub paloș, cristalul sonor a crăpat - frînghii lungi se-ncordau fumegoase, moartea-n pîntec, pe lănci, gîlgîia ne-ncetat și-n noroaie, dușmanii-ndurare-au strigat pradă-n mîinrle victorioase. Dar nu toți din cei vii, bunătatea și-au păstrat colo-n inimi și-n gînd, apărindu-și renumele-n toate de minciuna mîrșavului crunt. Bine e de-a ros calul zăbala și pe lănci mîna sigur s-a strîns, bine e la săgeți să știi calea, dar de vin după colț, e de plîns. Bat tîlharii la voi? Just, proclamă. Vrăjitoare-n sabat nu dau zor? Oare răul nu tot rău se cheamă chiar și-n cel mai superb viitor? Și-n vecie și-n vremuri ce-au curs fel de fel, cine-i laș, în dispreț să trăiască. Un dușman i-un dușman și-un măcel tot măcel, "mică-i ocna, dar unul ni-e liberul țel și în el ni-e speranța firească. Timpul n-a șters conceptele-aceste. E de-ajuns doar un strat să despoi și din gît, ca un sînge ce crește, va țîșni tot ce-i veșnic în noi. Azi, și-n veci, și în vremi de-altădată, vina-i vină și costul e cost, e perfect dacă cinstea-i salvată și ți-e spatele la adăpost. De la antici .luăm simplitatea, și povești de demult, ce-au zăcut, fiindcă bună-a rămas bunătatea în prezent, viitor și trecut.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992