De se umblă-n căutarea nesupusului tău cap, pentru-a face cu-o-nnodare un gât slab - cu mult mai slab - codrul însuși e strategul în refugiu și complot, dacă ești vândut de-a-ntregul nu degeaba, ci cu tot. Mulți din speța cea mai joasă nemaivrând să fie slugi, vagabonzii fără-o casă și datornicii vânduți, hăituiții - fără teamă și-au găsit în codru scut, că stăpânul lui se cheamă minunatul Robin Hood. Se-nțeleg aici pe dată nu se tem de vorbe mari și purtarea li-e stimată cu cât sunt mai temerari. Chiar și cavaleri de seamă se ascund pân-la soroc. Cine n-are nici o teamă, ăla-i veșnic sărăntoc. Știu cărările de fiare, cum știu harta palmei lor, slugi și robi odinioară, astăzi liberi vânători. Ca un zid îl va petrece pe netrebnicul pierdut. Prin al tării codru trece minunatul Robin Hood. Și trăiesc, ehei, ce viață în pofida tuturor și deloc nu se-ntristează acești liberi vânători. Cerul li-e învelitoare și pe mușchi se odihnesc. Dacă-i frig, deloc nu-i doare și-i grozav dacă trăiesc. Dar de se despart, oftează: undeva-i un colt uitat, arcurile-și încordează să-i asculte la vânat. Că-s grozavi și ce-o fi mâine, așteptați pe unde sunt? Cel mai cel arcaș ne-o spune, minunatul Robin Hood.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992