Mie mi-aprinde seara luminare și-afumă chipul tău fără egal... Nu vreau să știu că timpu-i vindecare, că totul trece-odată cu-al lui val. N-am să mai scap de liniștea de moarte, căci tot ce-acum un an fusese dor, fără să vrea a luat cu ea departe, întii în port, pe urmă - pe vapor... Mie mi-aprinde seara luminare și-afumă chipul tău fără egal... Nu vreau să știu că timpu-i vindecare, că totul trece-odată cu-al lui val. Deșert-deșert mi-e sufletul de-acuma. De ce vegheați pustia asta grea? Păienjeniș și cîntec frînt port numa' pe dinăuntru - restu-a dus cu ea. Mie mi-aprinde seara luminare și-afumă chipul tău fără egal... Nu vreau să știu că timpu-i vindecare, că totul trece-odată cu-al lui val. Acum ce-i țintă, fără drum cutează; de scormoniți în sufletul ucis veți da de jumătăți de gînd și frază, în rest - e totu-n Franța, la Paris. Mie mi-aprinde seara lurnînare și-afumă chipul tău fără egal. Rti vreau să știu că timpu-i vindecare, el nu e'leac, ci cruntă mutilare. cînd lotul trece-odată cu-uî lui val.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992