Acum eu te iubesc nu-n taină - ci firesc. Nu „pînă la", nici „după" în focul tău ard viu. De plîng sau hohotesc, acum eu te iubesc, dar în trecut - nu, nu vreau, și-n viitor - nu știu. Cîndva „eu te-am iubit" nai trist deeît un schit. Tot co-i gingaș în mine, mă-mpiedicâ să zbor, poetu-a profețit: - Eu te-am iubit, și încă mă mistuie mult dor... Așa se spune despre ofilire - și-n asta-i mila și îngăduința ca față de un rege detronat. Păreri de rău că iute-i isprăvire, că nu mai dă năvală năzuința și „te iubesc" devine ne-nsemnat. Eu te iubesc acum și „crede-mă", nu-ți spun. Acum e veacul meu - și n-am să mă omor. Și-n timpul ce-l continuă pe-„acum", eu nu respir trecutul, n-am vise-n viitor. Înot spre tine, da, chiar capul de mi-ai lua - cu greutăți de-un pud, cu lanțuri la picior. Dar nu greși ca să dorești cumva să îți promit iubirea-n viitor. Pare ciudat, dar „voi iubi", amar e, o semnătură-n fals, un putred lemn, portiță în rezervă de retras, otravă incoloră în pahare, prezentului - o palmă dată-n semn, „iubesc"-ului - o îndoială-n glas. Văd visul franțuzesc cum timpii-îl copleșesc, nu-i astfel viitor - și nici așa trecut. La stîlpul infamiei mă țintesc lingvisticele vămi de netrecut. Ah, limbi ce nu-s la fel! Nu-i stare - ci măcel! Dar vom găsi ieșirea din torent. Eu te iubesc oricînd cu-același zel - și-n viitor, și în trecut-prezent!
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992