Departe-n constelația Tau-Kitâ e totul o enigmă pentru noi. „Ce faceți?" prin semnale-am întrebat. Dar ne-au trimis degrabă înapoi. Pe Tau-Kitâ splendoarea e a ta, trăiesc, de altfel, diferit aș spune ai noștri camarazi de rațiune. Pe-o rază de lumină plutitor, prin simplă mijlocire, că nu-i greu, tocmai spre Tau-Kitâ aceasta zbor să mă-nțeleg cu ea instantaneu. Pe Tau-Kitâ anapoda-i ceva, acolo tagma cea tau-kitaiană, scrîntită-i în concepția umană. Cît timp anabiozei sînt robit, acei tau-kitaieni se ceartă rău. Cu ei contacte rare îmi permit, fiindcă se poartă huliganic, zău. Pe Tau-Kitâ rostirea-i cam așa: cuvinte cîteva, iar ei - burghezi, și de umorul lor te rușinezi. Ca propriu-mi fund, eu nava mi-am lăsat si reflectorul l-am strîmbat din loc. Pe limba lor chiar „Vivat!" am strigat, cam cum ar fi la noi să zici „noroc". In Tau-Kitâ a fi i-o cacialma, cu ei să nu te-ntreci, că ai pierdut: acum apar, acum au dispărut. Cam cum i-un papuaș, e pentru mine din Tau-Kitâ un semen coborît. Strigat-am: „Galaxiei i-e rușine cu voi!" dar mi-au făcut un semn urît. Pe Tau-Kitâ viața-i altcumva: nu-i atmosferă, ci căldură mare, dar ei sînt ființe binevoitoare. Aprins fiind, de „mamă" i-am hulit. Dar ghidul cibernetic m-a tradus atît de mot-â-mot și iscusit, că însumi am roșit de tot ce-am spus. Dar în Tau-Kitâ bovine parc-ar sta, probabil adunatu-s-au cam mult: acum apar, acum au dispărut. „Ei, frați de sex, bărbați!" strig eu și-astept Dar vocea-mi, nu știu cum, a eșuat. Am luat o țipă tau-kitâ de piept: „Ia spune tot!" - i-am zis eu revoltat. „Hai. pleacă, mi-a răspuns, noi sîntem mai presus de-amorul ce îi ziceți voi uman, și-mbobocim întruna an de an." Nu mai țin minte cum am decolat. cum am zburat ca beatul prin tării. Cu vreo trei sute de-ani a-naintat Terra, după infame teorii. Dar dacă și pe ea la fel ca-n Tau-Kitâ urcat-a bunăstarea peste fire- și e și-acolo tot îmbobocire?..
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992