Aseară, într-un mic restaurant, mi s-a șoptit cu haz și pe-ndelete că icrele și votca s-au stricat, dar le-a sosit un doctor în rachete. Și, evocînd r-e-amicii mei votcari, ne-nțelegmd în cupă ce băltește, spre masa lor m-am îndreptat ștrengar și le-am răspuns chemărilor firește. Iată-i pe-un îngimfat cu nasu-n cer, un fel de Richelieu, un fel de Papă. Dar el era director de-atelier, nu rachetist slujind secreta treabă. Aveam chitara, corzi aveam în plus și mă mîndream, la modă-i a mea liră. Se-aspiră spre știință-acum, deci sus, dar și către chitară se aspiră. Am tras o dușcă și paharu-am spart. Chitara-n mîna mea a prins ființă. Din trei acorduri tonul mi l-am luat, cîntînd și bînd din drag pentru știință. Și-mbrățișînd femeia cu colier, și amăgit cîntarea-mi c-o-nțelege, căzu pe gînduri șeful de-atelier, ce-o să le spună mîine la colege. Iar eu cîntam și-un gînd mă chinuia: sînt icre și somoni, deci - bîrfe vane... Stă învățatul meu pe undeva și în parseci gîrdește și-n milioane. El mi-a propus acasă, mai apoi, dînd drumul la o bandă misterioasă: „Să fim, mi-a zis, de-ai casei amîndoi." „Da. Casa ta de mode-i a mea casă." Am rupt atunci o coardă înadins, mințind că n-am rezervă-n buzunare. „Noroc, voi trece, n-am să uit, i-am zis, dar să mă-a guri, marțieni că arc..." Spre casă-n zori veneam cam gîrbovit. De pe-un deluț cădeau, să m-agaseze copiii; și-un elev foarte-ngrijit mergea la școală, zece să-neaseze. Ei, ce să-i faci, așa e - după caz - zecii luați, doar la-nceput obligă... De mesele străine stai retras și nu-i răspunde lumii cînd te strigă.
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992