Și din ani, și din veac, și din timpuri la rînd - tot se-avlntă spre cald, de la friguri și ger. De ce totuși sînt păsări spre nord filfîind, dacă legile lor numai sudul îl cer? N-au nevoie de-onoruri și slavă. Sub aripile lor gheață nu-i și-or găsi fericirii zăbavă, recompensă la zborul tehui. Pentru ce n-aveam chef de somn bun, de trăit? Ce ne-a-mpins să plecăm pe o creastă de val? Deocamdată-aurora nu-i chip de privit, ea se-ntîmplă mai rar, sub un cer boreal. Tace tot. Pescăruși fulgerează. Doar cu golul din mînă-i hrănim. Dar răsplata tăcerii mult trează, negreșit, va fi sunet deplin... Oh, c]p cînd nesfîrșit vise albe visăm, vii culori le-a ascuns al zăpezii puhoi. Noi erbit-am de mult, la cît alb suportăm, numai negrul pămînt ne-o da văzu-napoi. Din gîtlej o să plece tăcerea. Slăbiciuni - umbre moi - s-or topi. Și din nopți disperate, durerea, zi polară va fi pe vecii. Nord. Speranță. Ești liber. Totu-i nemărginit. Ca un trai dus curat, nu-i noroi pe zăpezi. Va sta ochiu-n orbită, treaz și nepîngărit, fiindcă-aici negre ciori nu trăiesc să le vezi. Cel ce zodiilor n-a dat crezare, neîntins în sălbatica nea, drept răsplată la însingurare va iesi-n calea lui cineva
© Passionaria Stoicescu + Andrei Ivanov. Traducerea, 1992