Orice lucru pe lume un soroc are, dar Mai abitir, când sarea mării al naibii mai roade. Două nave întunecate în loc stăteau Alături, bord lângă bord. Cea mică privea chiorâș, lateral, Boxul și cârma străngându-și, - Ce tip e vaporul astă? Ce grosolan! Un nimeni. Noduros, ruginit! Neputăndu-se privi țintă Cele două începură a se urî reciproc. El - în stare de avarie, Nici ea defel nu era nouă. Astfel că văzăndu-le de departe De teamă îți venea să le îneci. Vaporul cu toate ca, din fier zdravăn se-ntrupa Devenise "respingător", „nemernic“ Douăzeci de mile parcurse o dată cu el, se revoltau Jignindu-se reciproc, Cele două corăbii se urau. Trecură săptămâni Peste sudurile vechi chitul așternură În linia de plutire, peste talie Navele încinse au fest. Arama strălucește, vopsite-s din nou Pănzele-s desfăcute, lumina-i aprinsă Către finele reparației Punțile și umerii-și redresară, corăbiile aceste.         Cel ce mai mare era, cele mici Oftând îi zise: Noi nu suntem egali - Nicicând femei și corăbii mai frumoase, ca Domnia ta, n-am văzut. Nava cea mică în aceeași simțire, Șopti: - pentru farmecul tău, cuvinte nu-s Măreț, te vezi de departe, Dar mai grozav încă de aproape. Împrejurul lor lumea se-mbulzea Cele două nave însă, comunicau nestingherit Deși un oarecare expert Porturi diferite le-a prescris Cele două corăbii părăsiră docul Precum stătuseră cândva, bord lângă bord: Până la orizont, tăcut plutiră Nici curenților, nici cârmei nu se supuseră Tandre semne, spre cele două corăbii îndepărtate, Tinerii ce le-au înnoit, încercară. Ce-i cu ele? Poate au înnebunit? Sau poate, pur și simplu, s-au îndrăgostit?
© Doina Constantinescu. Traducerea, 1986