De-un aliat ți s-a ’nfățișat Nici dușman, nici amic - nimic De singur n-ai să deslușești Cu el de-ai să izbești? Mergi cu el sus pe munți - sunt crunți La nevoi nu-l lăsa-n noroi Când de tine legat va fi Cine e: o să știi. Dacă-n munți s-a speriat - deodat’ Și urcând s-a acrit - subit De pe gheaț-a pășit pripit Și căzând s-a ’nvrăjbit Atunci e un străin - hain De el să te ferești, din plin Cu el culmi n-ai s-atingi și nici De el n-ai ce să zici De-a urcat neabătut - tăcut Murmurând chiar nervos - serios Dar când tu ai pășit greșit N-a rămas neclintit De-ați văzut amândoi război Și în vârf ați ajuns eroi Așa om de-ai aflat aliat Prieten ți-adevărat.
© Eugene Jonesco. Traducerea, 2023