Rohy už trúbia: - Lovu zdar! - Hrivy sa naježili... Lovcovo srdce je len tvar spletený z volskej žily. No čo je vášňou pre ľudí, je smrťou pre pár labutí! Sokoly sú už v strehu. Luky sa napli, zavyl pes... A labute si práve dnes vyznali svoju nehu. Ona žila tam na juhu, kde v modrých hviezdnych sídlach bolo dosť miesta pre dúhu aj pre labutie krídla. Mávnutie bielych perutí rezalo vzdušné zákruty a strmé nebasklony. A mali dovolený vzlet do výšav, kam smú vyletieť len anjeli a stony. Práve tam sa dnes stretol s ňou. V jedinej chvíli šťastnej labutia pieseň s ozvenou splynula jednohlasne. Podobné páru anjelov mierili k zemi svojich snov. No váhy boli vratké a spoza kríkov striehla smrť, aby im mohla prestrihnúť to šťastie - také krátke. Pot majú strelci na čelách - už pomíňali silu. Modlitba keby vedela predĺžiť krátku chvíľu! Vyletel len ten večný verš labutej piesne do nebies, kým padli do osídiel. Zeme sa dotkli spoločne, no v siedmom nebi dosiaľ znie šťastlivý šum ich krídel.
© Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Preklad, 1985