Mne každý večer pozažíha sviečky a obraz tvoj mi v dyme zhasína. A nechce sa mi veriť, že čas lieči a že beh času spasí ma. Získal som pokoj - nie však vytúžený: snov som mal v duši na rok a nie na pár dní No budúcnosť mi ušla v stopách ženy do prístavu a potom na parník. Mne každý večer pozažíha sviečky a obraz tvoj mi v dyme zhasína. A nechce sa mi veriť, že čas lieči a že beh času spasí ma. Mám v duši púšť, je smutná, nehostinná, čo hľadíte - už niet v nej dobra ani zla, niekoľko zlomkov piesní, pavučina - to ostatné si ona odniesla. Mne každý večer pozažíha sviečky a obraz tvoj mi v dyme zhasína. A nechce sa mi veriť, že čas lieči a že beh času spasí ma. Už nemám ciele - nevedie k nim cesta, kutrajte sa mi v duši, kto uz ublíži dvom polofrázam a dvom pologestám? Zvyšok je vo Francúzsku, v Paríži. Mne každý večer pozažíha sviečky a obraz tvoj mi v dyme zhasína. A nechce sa mi veriť, že čas lieči, čas nesceľuje, ale dokaličí a všetko sa v ňom pomíňa.
© Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Preklad, 1985