Keď po potope sveta voda klesla a nanovo sa vliala do brehov, zrodená z pien sa Láska náhle vzniesla na suchú zem, do času dobrého, splynula s ním, no vzduchu vzala veslá a vplávala i s časom do neho. A blúznivci - aj takých je tu dosť - si vdychujú tú zmes len pre radosť a odhodia i hanblivosť, i pýchu, no vo viere, že dýchajú len tak, hneď pochytia jej naliehavý takt a zladia sa s ním v prerývanom dychu. Ako loď - na plavbu ďalekú odvážiť sa môže iba cit. Milovať je vlastné človeku ako dýchať - to znamená žiť. A bude mnoho blúdenia a strastí - veď Láska vlastní veľké územie! Jej rytieri však neutonú v šťastí, to blúznenie im z hlavy vyženie. Kým uniknú z jej sladkoboľnych pascí, zažijú nekonečné súženie. No šialencov to z cesty nezvráti, už vopred súhlasili zaplatiť - nijaká cena nie je pre nich krutá: len nepretrhnúť, len ju zachrániť, tú čarovnú a pomyselnú niť, ktorá ich k sebe nerozlučne púta. Čerstvý vietor káže z mŕtvych vstať, spíja triezvych, vzdychá do ticha - lebo ten, kto nikdy nemal rád, ani nežil, ani nedýchal. Krič na tých, ktorých Láska ohlušila, no sotva ti z nich niekto odvetí! Chýr s ohovárkou stále na nich číha a slzy s krvou striehnu v okvetí... Radšej len mlčky sviece pozažíhaj pri hlave Lásky a jej obetí. Ich hlasy spája jedna tónina a duše sa im brodia v kvetinách, v ich dychu večnosť nesmrteľne dýcha, a keď sa stretnú, už sa nezrania na tesných križovatkách poznania, na krehkých mostoch vesmírneho ticha. Ražné polia budem podstielať zaľúbencom, v ktorých spieva cit! Dýcham - to znamená, že mám rád! Ľúbiť je to isté, ako žiť!
© Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Preklad, 1985