Bývala čistá ako v zime sneh: do blata soboľ! Snehom kráča ona! Jej list ma v dlaniach páli bolestne a srdce pod trýznivou pravdou stoná. Jej vrúcny cit i žiaľ bol iba maskou - za maškarádou spadla opona. Pre tentoraz som utrpel fiasko a mal som pocit, že už dokonám. Pomyslel som si: načase je ísť - chladne mi krv a viem, že som už dožil. Jak hlavu hada spálil som ten list, jed zrady mi však prenikol až do žíl. No predsa v sebe umlčím tie zvony: vietor mi utrie slzy vyvreté, koníky moje krivda nedohoní a moje stopy meteľ nezmetie. Na moju bolesť sa raz nájde liek. Nechám pod sivým nepriehľadným nebom nahotu klincov, durman fialiek a čistú slzu s roztopeným snehom.        
© Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Preklad, 1985