Keď sa priateľ ukáže raz, že je nie tým, lebo iným, keď ani to nie je jasné, čo v ňom podlé a čo kladné, ber ho do hôr - do steny! Nie hnev, hádka a či svár ale výstup spoločný - v ňom uvidíš pravá tvár! Ak sa predstaví tam hore ako chúďa vystrašené, ak bez byľky dobrej vôle opustí ťa nevzrušene - cudzí kráča vedľa teba... Čo ako sa usmieva, r horách takých nie je treba, o takých sa nespieva! Ale ak aj mlčal, no šiel, ak bo! istou oporou, ak vám krok spoločne znel v stene - či len pod horou, ak šiel ako treba kráčať v živote, či do bojov - potom môžeš navždy rátať s kamarátskou podporou.
© ?. Preklad, 1982