Lady ma zvierajú a znavujú. Vari sa vyšvihnem k nebu alebo s obrátkou skĺznem ku dnu a ako plavec, otážkaný nádejou, sa ponorím do práce, čakajúc na víza? Nado mnou škrípe a láme sa ľad. Nie som ozajstným synom zeme, a predsa som jednoduchý, a predsa som čistý a vraciam sa k tebe, legendárny koráb do pamäti si vrývam svoje dávne verše. Ešte mám ďaleko do polstoročnice, v štyridsiatke a čosi pod tvojou ochranou už dvanásť rokov nakoniec žijem, a keď predstúpim pred všemohúceho, preukážem sa jedinou cnosťou, svojim spevom.
© Kristína Kapitáňová. Preklad, 1989