...
© Boris i Darja Čechvala. Preklad, 2011
© Branislav Kšiňan. Wykonanie, 2011