- Kde je tvojich šestnásť liet? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je tvojich šestnásť bied? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je revolver, čo je het? - Na Veľkej Kočiarovej. - A kde teba dnes už niet? - Na Veľkej Kočiarovej. Pamätáš si, kamarát, ten dom? Nezabudneš, že si býval v ňom! Pol života nežil ani nesníval, kto na Kočiarovej nebýval. To sedí... - Kde je tvojich šestnásť liet? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je tvojich šestnásť bied? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je revolver, čo je het? - Na Veľkej Kočiarovej. - A kde teba dnes už niet? - Na Veľkej Kočiarovej. Tú ulicu premenovali, prestavali - hádam celú pomaly. No jednako, nech si, kde si, v diaľke surovej - zas prídeš sa prejsť po Kočiarovej. To sedí... - Kde je tvojich šestnásť liet? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je tvojich šestnásť bied? - Na Veľkej Kočiarovej. - Kde je revolver, čo je het? - Na Veľkej Kočiarovej. - A kde teba dnes už niet? - Na Veľkej Kočiarovej.
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990