Na hranici s Tureckom a či s Pakistanom neutrálne pásmo je. V kríkoch napravo naši hraničiari sú s naším kapitánom - a turecké posty sú zase naľavo. A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu! Kapitán mal nevestu a nevesta britká dohrnula sa a hneď: “Drahý, to i to. Na svadbu sa neveste dáva predsa kytka - bola by len chľastačka svadba bez kvetov.” A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu. Aj veliteľ tamtých sa do chomúta šinie. Akoby ju povolal - prišla baba tiež. “Drahý,” tak naň spustila, pravda, v turečtine, “má byť svadba, tak nech je - kvety zozenies.“ A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu. Naši hraničiari sú chlapci nebojácni - traja ponúkli sa ísť, s nimi kapitán. Kto tušil, že stretnú sa s tými aziatmi, čo pôjdu v tú istú noc trhať kvety tam? A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu. Z vône kvetov kapitán spitý ako čík je, opojený vôňou je aj ten turecký. Keď ho skosia do kvetov, po turecky skríkne - a ten prvý “...tvoju mať” vzdychne po rusky. A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu. Spí kapitán - sen o hraniciach sníva, že otvorili ich jak vráta kremeľské. Veď jemu na figu sú cudzie zahraničia - on chcel sa iba prejsť cez ničie územie. A prečo nedá sa? Veď ničia zem je ničia! Veď neutrálna je!.. A v neutrálnom pásme kvety sú, že nieto pre ne opisu...
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990