Zodpoviem každú vašu otázku, zvedavosť vašu trápiť nemám dôvod. Áno, je tak - mám ženu Francúzku, no poznačte si, že má ruský pôvod. Milenku teraz nemám nijakú. Či budem mať? Nuž - zatiaľ nie je v pláne. Dva roky som už na pijatiku nesiahol - a či siahnem? Nemám zdanie. Nebývam v Moskve blízko Sokola a Paríž nedobyl môj hlas... Netreba chodiť stále dokola - otázky priame môžte klásť! Zodpoviem každú vašu otázku, akoby som bol v spovednici popa. Nad zápisníčkom - slina na vlásku! Do spálne zrejme vedie moja stopa. Hej, tak je. Už sa zaružovkastel ínterviewista: “Klamali ste ženy?” Akoby za záves či pod posteľ s magnetofónom vliezol, nestrežený. Nebývam v Moskve blízko Sokola a Paríž nedobyl môj hlas... Netreba chodiť stále dokola - otázky priame môžte klásť! A teraz k hlavnej veci pristúpme! Z kúta sa opýtal ten najskromnejší: “Čo ste to vlastne mali na ume v tej a tej piesni a v tom a tom verši?” Nebojte sa, že Ezop z mŕtvych vstal - vo vrecku robiť figu návyk nemám. Čo som mal na ume - som napísal. Hľa - vyvrátim aj vrecká, prezrite ma! Nebývam v Moskve blízko Sokola a Paríž nedobyl môj hlas... Netreba chodiť stále dokola - otázky priame môžte klásť!
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990