Bol som zaživa driečny a hrdý, neľakal som sa slov ani guliek, rámec nebol som ochotný zniesť - no keď zistili, že som už mŕtvy, achilovky mi pribili k žule, chromý, zhrbený mrzák som dnes. Mäso kameňa nezhodím viacej, z toho podstavca nepohnem sa ja, noha v žule je na večný vek. Rebrá - výsledok zváračskej práce - iba neživý cement už spája a len kŕče mi sťahujú driek. Bol som pyšný, že chlap som jak hora - hľa, tie kosti! Len som netušil, že ma tak zmoria vo večnosti, len tak zo stávky, predsa ma strčia do rámiku, moju mohutnú postavu skrčia - podľa zvyku! Keď však zrazu som zomrel - v tej chvíli pohotovo mi posmrtnú masku rodní sňali, no skresanú dosť. Kde im ideu do hlavy vbi/í, že ma obrali o aziatskú vyčnievajúcu čeľustnú kosť? To som nečakal ani len vo sne, že keď nastúpim posmrtnú dobu, budem mŕtvola mŕtvol - a som! Veď ten odliatok leskol sa hrozne! A môj úsmev? Len otupnosť hrobu sa už bezzubo škerila v ňom! Palec nepchal som zaživa dravcom do zlej tlamy, ani mne - keď som unikol rámcom - moji známi. Naše hrozby sú po smrti klamné - rakvár veru cólštok v kúpeľni roztiahol na mne, vzal mi mieru. Nuž a po roku spravili slávu, odhalili ten monument liaty ako dôkaz, že prešiel ma hnev. Za prítomnosti veľkého davu chceli ukázať- akýže kliaty? Z pások púšťali bodrý môj spev. Z reproduktorov vytryskli zvuky, v tichu velebnom robili diery, zhora reflektor jagavosť lial. Môj hlas, strhaný od veľkej múky, vďaka technike modernej éry milou fistulkou zrazu sa stal. Tak som onemel v plachte - tam každý vidí nás rád - ale národu uši som dráždil ako kastrát. Rubáš strhli mi - drobný som dáky! Kde sú kosti? Vyhovujem vám akurát taký vo večnosti? Z týchto dúm som sa odrazu strhol - mal som komtúrsku myšlienku strohú: čo tak prejsť sa? Veď čo by som stál! Dav sa do bočných uličiek vrhol, keď som vytrhol so stonom nohu - a hneď sypal sa na mňa dážď skál. Holý, škaredý! Tak som sa skrútil, že som, padajúc, vyliezol z kože, tyčou železnou presne som bil! Šťastný na zemi, kam som sa zrútil, z reproduktorov rozbitých, bože, že zas chripím, jak keby som žil! Takto dokaličil som sa v zlosti - ale von sú moje výrazné čeľustné kosti z toho bronzu! Vsunúť pod kepeň chceli ma darmo - nevsunuli. Ja som pred ľuďmi odhodil jarmo tej ich žuly!
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990