Plán kutia som tejto zimy dvojnásobne splnil až, závod cestou do cudziny odmenil ma na revanš. Umyl som sa, jedným jalcom na studeno zahnal hlad, inštruktora počúval som, akých vystríhať sa zrád. Keďže oni majú inú úroveň, nech tam dáku volovinu nepoviem. Brožúru mi čítať kázal - aby som naše zvyky neprezrádzal cudzincom. Pripravil ma ako brata na rozličnú možnú lesť u ľudovodemokrata v poľskom meste Budapešť: - Štýl tam majú osobitý - nepochopí ho hneď hosť. Ale, braček, rozkáž si ty prejaviť im zdvorilosť. Začnú vodku núkať - a ty skríkni: “Jaj! Nie, ľudovodemokrati, iba čaj!” K darčekom tiež postoj múdry zaujmi: “Máme také haraburdy už aj my!” Vravel: - Komfort maj, no šetri a nerob tam hlúposti. Dobre si vždy oči pretri - skôr než ťa kto uhostí. V tej ich českej Budapešti pomery sú odlišné. Možno rieknu: “ Vypi, zjedz si!” A možno, že ani nie. V Maďarsku sa na trh chystám - viem už kam. Na nemecké Rumunky tam zálusk mám. Tie ľudovodemokratky - tak je to! - nič vraj za to nechcú od nás Sovietov! - No nákaza buržoázna ešte stále šíri sa tam! Radšej pletiek s nimi chráň sa - lepšie ako kríža satan! Tam špiónky, mocné v pleciach - dvermi von a oknom dnu! Tvrď, že pre nás v týchto veciach platí stop - nech vypadnú! No môže aj klamať taká opica. Hop! do kupé - a že je chlap, robí sa. Výbušninu pod korzet si naloží... Keď s niekým si, pohlavie si prever vždy. Vtedy som sa začal zdráhať - ženiete ma k záhube. To pod šaty mám ich siahať? Veď mi dajú po hube! Inštruktor len rukou mávol - ostrieľaný, všetka česť a ďalej mi opisoval tú rumunskú Budapešť: - Ak pochopiť sa ti čosi podarí - v Budapešti žijú rôzni Bulhari! Ak nadhodia tému dáku - nemlčať. Nedávať hneď po rypáku - presviedčať. Lenže presviedčať máš nechuť, keď ich rečou nevravíš! Kladivom tak môžem prekuť niektorého nanajvýš. Vari som ja agitátor? Ja dedičný kováč som! Kašlem na ich Ulanbátor, nepôjdem k tým Slovákom! Spím so ženou - dačo ničí mi však sen! Ja sa bez tých zahraničí obídem! “Dusia, nejdem! Už som minul odvahu! Neviem ich reč - aj mám inú povahu.” Dusia drichme ako dieťa, natáčkami hrkotá. Z polospánku odpovedá: “Daj pokoj, ty mäkkota! Čo nezavrieš, Kofa, oko? Ja sa s tebou rozvediem! Budíš ma už dvadsať rokov - Dusia tam a Dusia sem. Ešte včera vravel: Teš sa, Dusia, teš! Vraj mi obrus z Bangladéša dovezieš! Rupiu tam nažgrľ dáku, nerečni, aspoň mačku v starom vreci dovleč mi!” No zlý sen sa opakoval - len som zaspal pri žene. Štít aj šabľu som si koval, aj drôtené brnenie. Tam zvláštnosti majú rôzne, tam zaživa zjedia ťa. Maďarky som videl vo sne - každá s puškou, bradatá. Vo sne vidím z Bangladéša akúsi špiónku - to Dusia vešia obrusy! K Rumunom ma vôľa božia zaviedla - vravia, že sú od Povolžia, odvedľa. Väčšia je však ženská sila - vyprevádza so spevom. Košeľu mi vy hladila - a vraj smelo ber sa von! Dovidenia, rodné kovy - aj ty rodnej vyhne plam! Dovidenia, ústretový, mnou ty prekročený plán! Hrkli sme si - nech aortu roztiahne. Štikútal som až k aerportu poriadne! Nastupujem - čujem Dusiu. Reve: “Jaj, komu si nás tu zanechal, Nikolaj!”
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990