Z množstva potleskov zhluchol som dáko, dych mi pokazil spevácky dych, dosť mám napodobňovačov vtákov, som už zničený od kantát zlých. Mojím sitkom sa presial a letel však aj čistý zvuk do vašich sŕdc! Možno preto som vydržať vedel všetky múky a všetok ten grc. Stokrát o tej lune do mňa šepkali, o tisine jačal ktosi do diali, na píle hral iný - spíliť šiel ma on! A ja som len zosilňoval tón a zosilňoval tón... Niekto máva hlas pri hĺbkach dutý, ale vo výškach - zvonivá spiež! Čosi vie - aj to ukáže schuti! Moja vizitka je to však tiež. Niekto pri speve dychčí tak trápne ako vojak, čo prelieza plot. Chcem mu pomôcť, môj kŕčok sa napne k tvári, na ktorej blyští sa pot. Stokrát o tej lune do mňa šepkali, o tisine jačal ktosi do diali, na píle hral iný - spíliť šiel ma on! A ja som len zosilňoval tón a zosilňoval tón... Lenže zrazu: “On zbláznil sa, ľaľa! Čo to spievaš? Si ustatý dnes? Nech s tým prestane - povedz mu, sála! To je sirup, tá sladkastá zmes!..” Darmo soptím však - zázrak sa nestal. Darmo kníšem sa - on ani mrk. Trpkosť pridal som - tým som ho strestal! Balzam na ten môj stýraný krk! Stokrát o tej lune do mňa šepkali, o tisine jačal ktosi do diali, na píle hral iný - spíliť šiel ma on! A ja som len zosilňoval tón a zosilňoval tón... Majte proti mne hocičo - no ja vraziť do srdca nedám si nôž. Zosilňovať je robota moja - odmietol som však zosilniť lož. Len som zastonal - amplión zavyl. Krk mi stisli - no mlčky som stál. Potom technik sa nado mnou zjavil. Odmontoval ma - nový tam dal. Stokrát o tej lune do mňa šepkali, o tisine jačal ktosi do diali, na píle hral iný - spíliť šiel ma on! A ja som len zosilňoval tón a zosilňoval tón...                
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990