Hľa, noví ľaví! Chlapci statnej postavy! Hrnú sa čulo pod červené zástavy. Sirény, kladivá - čím vás k nim prikuli? To drogy pôsobia tak? Je to čikuli? Počúvam rečníkov - tie kydy na telo: “Dnes treba vyvlastniť vyvlastňovateľov!..” Portréty vidím - trčia z toho virvaru. Portréty Dzeržinského, Maa, Guevarru. Neviem, kto patrí doprava, kto doľava. Viem len, že moc je záležitosť krvavá. Deravé gate, poďte teda na skusy do basy - ani rok to trvať nemusí! Madame prekladateľka, žiadne obavy, spievať dnes nebudem, dnes ma to nebaví! Nechlapím sa, že vyhrám s nimi diskusiu - môžem im dať len učebnicu dejepisu...
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990