Stačilo vzdoru, aj tak bol na riť, dosť som už spieval, dosť som už hral. Radšej byť ponorkou, do dna sa zaryť a neozvať sa už na signál. Kamarát vodku lial do mňa v šenku. Burcoval ma - vraj chce to len čas. Ba prihral mi aj milenku Lenku - vraj Lenka a vodka ma nakopnú zas. S Lenkou či vodkou škoda sa páriť. Z vodky je čemer a z Lenky je žiaľ. Radšej byť ponorkou, do dna sa zaryť a neozvať sa už na signál. Stačilo vzdoru, aj tak bol na riť, dosť bolo rýmov, dosť bolo škál! Chcem byť len ponorkou, do dna sa zaryť, nereagovať už na signál.
© Ľubomír Feldek. Preklad, 1990