Tung är luften före åskan, det är dålig sikt varje andetag känns klibbigt i min lunga. Inget kan jag, inget vet jag, men jag hör ändå de förtrollade fåglarna sjunga. Glädjens fågel heter Sirin och munter sång drillar lockande ur hennes bo. Längtans fågel Alkonost är svart som sorg, hennes röst bränner hål i min ro. Djupt ur mörkret hörs en sång klinga ljuvt som strängar sju. Hoppets lilla fågel, Gamajon - hon sjunger för mig nu. Hela himlen genomborras av klockors klang kopparblänkande, kopparklingande som i glädje, som i vrede, som i sorg... Och med guld har vi ryssar klätt kupolerna så Vår Herre ska se på oss ofta. Jag står framför mitt stora, förtrollade land inför syra, sötma, bitterhet och sälta. Jag står framför mitt eviga, gåtfulla land inför himmelsblått, råggyllne, källklart. Slöa hästar lapar gyttja som är brun och fet, de har fastnat i träck och i lögn. De drar ner mig i sin dåsigt belåtna värld som har surnat och svullnat av sömn. Himlen är en bräcklig spång och på den går månar sju. Lilla fågel Gamajon, ge mig hopp! Ge mig ljus! Och jag putsar på min fattiga, slitna själ tills den blänker, tills den blöder, tills den klingar som i vrede, som i glädje... Och med guld ska jag lappa min trasighet så Vår Herre ska se på mig ofta.
© Ola & Carsten Palmær. Översättning, 1986
© Stefan Ringbom. Sång, 1986

The book "Vladimir Vysotskij. Vargjakten" can be ordered from kontakt@karnevalforlag.se