...
© Ola & Carsten Palmær. Översättning, ?
© Dan Fägerquist. Sång, 2004
© Anna Rudholm. Sång, 2008
© Jens Gustavson + Lars Ericsson + Lasse Sörlin. Sång, 2012
© "Trio Kontrast". Sång, 2017