...
© Ola & Carsten Palmær. Översättning, ?
© "Volodja". Sång, 2011