Men nu är vi i frihet Det här är vår värld «Nej, vänd är ni snälla! Vi går i en fälla!» «Var inte så feg, du! Jag styr mot land nu» - så sa vår kapten. Rädda våra själar! Snart kommer vi att kvävas! Rädda våra själar! Skynda er hit! Hör ni oss inte längre? Nödropet börjar tystna Och skräcken sliter i själen Den går itu.                                                              
© ?. Översättning, ?