blixten slog till! Odessa spärras av! Länskriminalens röst till allmänheten bullrar om att Odessa fylls med tjuvar, våld och pulver, läget är kritiskt i detta moment vi slukas upp av dunkelt element varje polischef grubblar järnet nu varenda krog, varenda hak serverar smugglat bröder med kulor sina konkurrenter tyglar polisen saknar stöd och tips trots att de ber och satsar djärvt och överraskat... på plan B här går en snut en snut med låg profil Länskriminalens röst till allmänheten lipar att barn och gamla röker hasch och äter trippar läget är kritiskt i detta moment vi slukas upp av dunkelt element och i sin tur polisen får ett svar "ta fram en droppe empati för detta drama ni får mot er hela Odessa, våran mama låt snuten gå iväg med låg profil fienden är för stark. Det går inte slå till!"
© Eugene Wolynsky. Översättning, 2009
© Eugene Wolynsky. Sång, 2018