Tassar springer ur senor och leder samma sak blir idag som igår jag blockerad, omringad, belägrad drivs metodiskt till slakt som ett får bakom buskarna bössorna bullrar där i skuggan har jägarna gömts här på rodnande snön vargar kullrar och förvandlas till måltavlor lömskt Vargen är jagad, varje dag är vargen jagad varenda valp och grå fullvuxen best byrackor skäller tills dom spyr ut sina magar och röda flaggor kantar jägarns blodafest mänskan fuskar i spelet med vargen aldrig darrar dock jägarens hand när vår frihet begränsas av flaggor kan dom inte ens missa ibland traditionerna styr vargastammen blinda valpar med vargmammans mjölk suger glupskt i sig alla tillsammans "förbi flaggor ej spring vargafolk" Vargen är jagad, varje dag är vargen jagad varenda valp och grå fullvuxen best byrackor skäller tills dom spyr ut sina magar och röda flaggor kantar jägarns blodafest Våra tassar och käftar är kvicka Ledarvarg, kan du svara mig nu varför springer vi rakt in i siktet utan att pröva trotsa tabu? traditioner får aldrig bespottas nu är tiden min ute, jag svär den där mannen åt vem jag är lottad ler belåtet och lyfter gevär! Vargen är jagad, varje dag är vargen jagad varenda valp och grå fullvuxen best byrackor skäller tills dom spyr ut sina magar och röda flaggor kantar jägarns blodafest jag blev stygg, illojal, helt från vettet förbi flaggor, lojal mot livslust, sprang och hörde därback glad och lättad hur det blev in i helvetet tyst tassar hoppar ur senor och leder samma flykt är nu inte som då inför vargen ej längre belägrad som en dåre fick människan stå Vargen är jagad, varje dag är vargen jagad varenda valp och grå fullvuxen best byrackor skäller tills dom spyr ut sina magar och röda flaggor kantar jägarns blodafest
© Eugene Wolynsky + Johan Syrén. Översättning, 2009
© Johan Syrén. Sång, 2016
© Eugene Wolynsky. Sång, 2018