...
© Gunnar Källström. Översättning, 2005
© "Bastukvintetten". Sång, 2006