...
© Irina Jalakas + Sven Appel. Översättning, 2005
© "Bastukvintetten". Sång, 2006